Ydelser - hvad leverer vi

Med udgangspunkt i kunden udføres opgaver og leveres produkter inden for revision, regnskab og skat

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den største faglige uddannelse og kompetence til at 

  • foretage revision og gennemgang af regnskaber
  • foretage gennemgang af budgetter og opgørelser af skattepligtig indkomst
  • assistere med udarbejdelse og opstilling af årsrapporter, regnskaber, perioderegnskaber
  • gennemgå investeringsforslag m.v.

En revisionspåtegning eller erklæring sikrer, at dine interessegrupper kan støtte tillid til denne.