Honorar

Kompleksiteten i arbejdet afgør hvilke kvalifikationer, der indsættes.

Alle kunder er individuelle og har i sagens natur forskellige systemer til bogføring, forskellige måder at præsentere materiale på, forskellige behov for opfølgning. 

Vores arbejde er baseret på timeregistrering, hvor vores timepriser varierer fra yngste assistent 425 kr. i timen til 1.575 kr. i timen for statsautoriseret revisor ekskl. moms. 

Vi giver gerne et prisoverslag, men dog først efter et forudgående møde/drøftelse, hvor vi får mulighed for at gennemgå og vurdere dine behov.